Η Γενική Κλινική Πειραιώς «Ιπποκράτης» ιδρύθηκε στην συγκεκριμένη, παρούσα, θέση στο κεντρικότερο σημείο του Πειραιά το 1948 με την ονομασία «Νέα Κλινική Πειραιώς» και έκτοτε για περισσότερα από 60 χρόνια το όραμα μας είναι η προσφορά, συνεχώς και με συνέπεια, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς που την εμπιστεύονται.Βασικό μέλημα του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού της Κλινικής «Ιπποκράτης» είναι η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας υψηλού επιπέδου με αυστηρή προσήλωση στους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενή.

Η εξατομίκευση της φροντίδας για κάθε ασθενή εφαρμόζεται αυστηρά ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τον πάσχοντα χωρίς περιττές ταλαιπωρίες και δαπάνες.

Εξάλλου τα τελευταία χρόνια καταβλήθηκε μεγάλη και συνεχής προσπάθεια για την αναβάθμιση του κλινικοεργαστηριακού εξοπλισμού της Κλινικής Ιπποκράτης με την δημιουργία νέων τμημάτων:

• Πλήρες εργαστήριο αναίμακτης καρδιολογικής μελέτης (υπερηχογράφημα Triplex καρδιάς, Τest Koπώσεως,
  Ηοlter ρυθμού και αρτηριακής πίεσης)
• Πολυτομικός αξονικός τομογράφος
• Ακτινολογικό Εργαστήριο
• Ψηφιακή Μαστογραφία
• Υπερσύγχρονο μηχάνημα ελέγχου της οστικής μάζας - οστεοπόρωσης (Οστεοπυκνόμετρο)
• Πλήρες ενδοσκοπικό - γαστρεντερολογικό εργαστήριο με δυνατότητα ενδοσκοπικής αφαίρεσης πολυπόδων
• Πλήρες σύστημα κυστεοσκοπήσεων - ουρολογικού ελέγχου
• Σύγχρονος εξοπλισμός λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής
• Σύγχρονη μονάδα τεχνητού νεφρού

Παράλληλα η Γενική Κλινική Πειραιώς Ιπποκράτης είναι συμβεβλημένη με όλα τα Κρατικά Ασφαλιστικά Ταμεία και συνεργάζεται σταθερά και με συνέπεια με όλες τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 65. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΚ 185 35. Τηλ. 210 45 20 604 - 210 45 20 632. Fax 210 45 20 662